Na kontaktoni


Emri juaj dhe mbiemri:


E-mail:


Mesazh:

Linqe të dobishme:


Adresa e jonë eshte:

Bonier D.O.O.E.L.
Bul. "О. Revolucija" 32/13
1300, Kumanovo

Aeroporti am:
Peshirevo - Sv. Nikole

Telefoni: +389 (0) 32 440 890
Celulari: +389 (0) 70 211 391
Fax: +389 (0) 32 440 890
e-mail: boniair_mk@yahoo.com