Контакт


Вашето име и презиме:


Вашиот e-mail:


Порака:

Корисни линкови:


Нашата адреса:

Бониер Д.О.О.Е.Л.
Бул. "О. Револуција" 32/13
1300, Куманово

Матичен аеродром:
Пеширево - Св. Николе

Телефон: +389 (0) 32 440 890
Мобилен: +389 (0) 70 211 391
Факс: +389 (0) 32 440 890
e-mail: boniair_mk@yahoo.com