Kush jemi ne


Boniair (Бониер), është formuar në fund të gjysmës së dyt të vitit 1996 dhe është kompani me aeroportin am në rrethiniën e Shën Nikolles, ne te cilin aeroport ne kontuinitet aterrojnë e fluturojnë 10 avion të tipit "An 2".

Në korniz të aktiviteteve ofrojmë kto shërbime: pun në bujqësi, pylltari, spërkatje kunder mushkojave, shuarjen e zjarreve pyjore, incizmi nga ajri, shkollimin e pilotëve, modifikimin e meteo kushteve si dhe pun te ndryshme në sferen e turiymit dhe realizimin e fluturimeve panoramike.

Boniair-i aktivitetet e veta profesionale i realizon jo vetëm ne Maqedoni por edhe ne Sërbi Mal te Zi dhe Bulgari.

Boniair-i posedon kuadrin e vet të instruktoreve dhe qendrën për trajnim ku realizohen trajnimet e pilotëve në avionët "Cesna 172" dhe "An 2".

Kualitetin e lart vecanarisht në planin e siguris e dëshmon me sistemin e vet te mirmbajtjes të fluturakave.

Kjo është kopanija e jon "Boniair". Urdhëroni fluturoni vetëm mos harroni se ju jemi te nevojshem në ëndrrat tuaja te rehatshme në luften konder mushkojave te mërzitshme nëpër lugina e male, shuarjen e zjarreve pyjore dhe modifikimin e kushteve meteorologjike.

Linqe të dobishme:


Adresa e jonë eshte:

Bonier D.O.O.E.L.
Bul. "O. Revolucija" 32/13
1300, Kumanovo

Aeroporti am:
Peshirevo - Sv. Nikole

Telefoni: +389 (0) 32 440 890
Celulari: +389 (0) 70 211 391
Fax: +389 (0) 32 440 890
e-mail: boniair_mk@yahoo.com