Shërbimet


Aviacionin e lem ne sherbim te nevojave njerzore. Ofrojme sherbime në lëmit që vijojnë:Nëse jeni kureshtar dhe doni të bëheni pjes e jetës bashkëkohore bëhuni pjes e shkollës son për trajnimin e pilotëve.

Avioni i njohur "Cesna 172" bashk me instruktorët ton me përvoj do të jen në shërbimin tuaj!Linqe të dobishme:


Adresa e jonë eshte:

Bonier D.O.O.E.L.
Bul. "О. Revolucija" 32/13
1300, Kumanovo

Aeroporti am:
Peshirevo - Sv. Nikole

Telefoni: +389 (0) 32 440 890
Celulari: +389 (0) 70 211 391
Fax: +389 (0) 32 440 890
e-mail: boniair_mk@yahoo.com